Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwedd Tymor | End of term : 24/07/2018

Clybiau Ysgol / School Clubs

Clybiau ar ôl ysgol tymor yr Hydref | Autumn term after school clubs
Dydd Llun Monday

Cor Choir Bl Yrs 3-6

Dydd Mawrth Tuesday Clwb yr Urdd club Bl Yr 1+2 (£1 a session for the term)
Dydd Iau Thursday Clwb Dawns Dance Club Yrs 3-6
 

Clwb Trawsgwlad Cross country Bl 3-6 Yrs 3-6 3.45-4.30

 

Top