Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwrnodau HMS | INSET Days 27/10/2017, 08/01/2018, 30/01/2018, 16/02/2018

Clybiau Ysgol / School Clubs

Clybiau ar ôl ysgol tymor yr Hydref | Autumn term after school clubs
Dydd Llun Monday

Clwb Trawsgwlad -Cross Country  ( Bl3-6 Yrs 3-6)

  Clwb Codio - Coding Club (Bl 3-6 Yrs 3-6)
Dydd Mawrth Tuesday Clwb chwaraeon yr urdd - Urdd sports club (Bl 3-6 Yrs 3-6)
Dydd Iau Thursday Clwb Celf - Art Club  (Bl 3+4 Yrs 3+4)
 

 

Top