Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwrnodau HMS | INSET Days 27/10/2017, 08/01/2018, 30/01/2018, 16/02/2018

Clybiau Ysgol / School Clubs

Clybiau ar ôl ysgol tymor yr Hydref | Autumn term after school clubs
Dydd Llun Monday Clwb Codio - Coding club (nes 11.12.2017) Bl 3-6
Dydd Mawrth Tuesday Clwb yr Urdd - Urdd Sports Club Bl 3-6
Dydd Iau Thursday

Clwb Pel droed cymusg Mixed football club Bl 5+6 Nes 14.12.2017

 

Clybiau ar ôl Nadolig yn cychwyn wythnos 15.01.2018 - Clybiau i'w gadarnhau

 

Clubs after Christmas commence week of 15.01.2018- Clubs to be confirmed

Top