Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwrnodau HMS INSET Days- 24.06.19, 22.07.19

Clybiau Ysgol / School Clubs

Clybiau ar ôl ysgol tymor yr Hâf nes 16:30 os na nodir yn wahanol | Summer term after school clubs until 16:30 unless stated otherwise.
Dydd Mawrth/ Tuesday Clwb yr urdd Bl 3,4,5+6 | Urdd Club Yrs 3,4,5+6

cofrestrwch ar y linc isod | Please register on the link below:

 

https://www.urdd4.org/rhieni/clybiauchwaraeon.a5w?id=5de2aa4d

 

Top