Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwedd Tymor | End of term : 24/07/2018

Clybiau Ysgol / School Clubs

Clybiau ar ôl ysgol tymor yr Haf | Summer term after school clubs
Nos Fawrth | Tuesday Clwb Aml Chwaraeon yr Urdd Multisports club D.Derbyn, Yr 1 + 2

 

Clwb Chwaraeon (Nos Fawrth / Tuesday)

Top