Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Dyddiadau HMS 18/19 Inset Days 26.10.18, 07.01.19, 22.07.19, 1 TBC

Clybiau Ysgol / School Clubs

Clybiau ar ôl ysgol tymor yr Hydref nes 16:30 os na nodir yn wahanol | Autumn term after school clubs until 16:30 unless stated otherwise.
Dydd Mawrth Tuesday Clwb yr Urdd club Bl Yr 1+2 (£1 a session for the term)
Dydd Iau Thursday Clwb Dawns Dance Club Yrs 3-6
Top