Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwrnodau HMS INSET Days- 22.07.19, 1 TBC

Clybiau Ysgol / School Clubs

Clybiau ar ôl ysgol tymor yr Hydref nes 16:30 os na nodir yn wahanol | Autumn term after school clubs until 16:30 unless stated otherwise.
Dydd Llun/ Monday Clwb pel droed / Pel fasged i Bl3-6 | Basketball / Football club Bl 3-6
Dydd Mawrth/ Tuesday Clwb yr urdd Bl 3+4 | Urdd Club Yrs 3+4
Dydd Iau/ Thursday Clwb Celf Bl 3-6 Art Club Yrs 3-6

cofrestrwch ar y linc isod | Please register on the link below:

 

https://www.urdd4.org/rhieni/clybiauchwaraeon.a5w?id=5de2aa4d

 

Top