Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwedd Tymor | End of term : 29/03

Dosbarth 4

Celf a Chrefft Eisteddfod yr Urdd Art and Crafft

Gwasanaeth Emyr James

Sioe Nadolig yr Ardran Iau

Noson Rhieni | Parents Evening

Gwersyll Pel Droed yr Urdd / Urdd Half term Football Camp

Taith Bl 4 i Gastell Caerdydd Yr 4 trip to Cardiff Castle

Chwystrelliad Wrth-Ffliw Nazal Flu Immunisation

Top