Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwrnodau HMS INSET Days- 24.06.19, 22.07.19

Dosbarth 5

2018-19

Prynu Llyfrau darllen dros y 'Dolig? Buying Welsh Reading books over Christmas?

2017-18

Taith Llundain | London Trip

Wythnos Iach | Healthy week

Celf a Chrefft Eisteddfod yr Urdd Art and Crafft

Gwasanaeth Emyr James

Sioe Nadolig yr Ardran Iau

Llangrannog

Llythyr Sain Ffagan | St Fagans

Gwersyll Pel Droed yr Urdd / Urdd Half term Football Camp

Top