Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwedd Tymor | End of term : 24/07/2018

Dosbarth 6

2017-18

Wythnos olaf Bl 6 | Yr 6 last week in school

Taith Llundain | London Trip

Wythnos Iach | Healthy week

Celf a Chrefft Eisteddfod yr Urdd Art and Crafft

Gwasanaeth Emyr James

Abernant

Taith Stadiwm | Stadium Tour

Noson Rhieni | Parents Evening

Gwersyll Pel Droed yr Urdd / Urdd Half term Football Camp

Top