Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwrnodau HMS | INSET Days 27/10/2017, 08/01/2018, 30/01/2018, 16/02/2018

Late/Absence Procedures

Os yw eich plentyn yn debygol o fod yn hwyr i'r ysgol neu os yw'n sâl cysylltwch â'r swyddfa er mwyn nodi'r absenoldeb.

 

If your child is likely to be late, or is ill please contact the office to note your child's absence.

 

 

Ffôn / Phone: 01446 749009

E-bost / E-Mail: ysantbaruc@valeofglamorgan.gov.uk

 

Ffurflen Gwyliau yn ystod amser tymor | Term time holiday request form

Top