Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwrnodau HMS | INSET Days 27/10/2017, 08/01/2018, 30/01/2018, 16/02/2018

Pwy yw pwy? / Who's Who?

Pennaeth - Head Teacher

Mrs Rhian Andrew

 

Athrawes y Feithrin - Nursery Teacher

Mrs Delwen Williams

 

Cymorthyddion y Feithrin - Nursery Teaching Assisstants

Mrs Helm, Mrs Dawe.

 

Athrawes y Derbyn - Reception Teacher

Mrs Helen Scully

 

Cymorthyddion y Derbyn - Reception Teaching Assistants

Mrs Bumford, Mrs Whitmarsh- Knight

 

Athrawes Blwyddyn 1 - Year 1 Teacher

Mrs Delyth Jones

 

Cymhorthydd Blwyddyn 1 - Year 1 Teaching assistant

Mrs  Evans

 

Athrawes Blwyddyn 2 - Year 2 Teacher

Mrs Sarah Davies

 

Cymhorthydd Blwyddyn 2 - Year 2 Teaching assistant

Mrs Parry

 

Athrawes Blwyddyn 3 - Year 3 Teacher

Miss Ffion Williams

 

Athrawes Blwyddyn 4 - Year 4 Teacher

Mrs Nerys Williams + Miss Rebecca Stillman

 

Athrawes Blwyddyn 5 - Year 5 Teacher

Mrs Rhian Edwards

 

Cymhorthydd Blwyddyn 5+6 - Year 5+6 Teaching assistant

Mrs Roberts

 

Athro Blwyddyn 6 - Year 6 Teacher

Mr Robert Kenyon

 

Gweinyddwr - Administrator

Mr Rees

 

Menywod Cinio - Midday Supervisors

Mrs Brown, Mrs Hinsley, Mrs Withycome

Top