Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwedd Tymor | End of term : 24/07/2018

Ysgol Gyfan | Whole School

2017-18

Cylchlythr Bro Morgannwg Newsletter

Menter Caerdydd - Gofal - Care scheme

Hwyl Haf 2018

Trefniadau mynediad i'r ysgol | Arrangements for accessing the school site

Dyddiadau Pwysig Tymor 3 | Important Term 3 Dates

Profion Cenedlaethol | National Tests

PTA Newsletter | Cylchlythr CRhA

Clybiau ar ôl yr Urdd | Urdd after school clubs

Trefniadau Diwedd tymor | End of term Arrangements

Diwrnod Siwmper Nadolig | Christmas Jumper Day

Aelodaeth Urdd Membership

Eco Ysgolion - Eco Schools

Cynllun Chwarae Menter Bro Morgannwg Play Scheme

Aelodaeth Urdd Membership (D.Derbyn- Bl6)

Dyddiadau Tymor | Term Dates

Llythr Sbarc a Seren Letter

Llythyr Siarter Iaith | Welsh Language Charter Letter

Ffurflen caniatâd Gwyliau | Holiday Request Form

Gwasanaethau

Cyngor Rhieni ac Athrawon | PTA

Nosweithi Rhieni | Parents Evenings

Top