Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Confirmed inset days 2021-22 .....27.06.2022.......22.07.2022

Blynyddoedd Cynnar | Early Years

Llythyr i Rhieni Meithrin Prynhawn | a letter to all afternoon nursery pupils.

Llythyr i Rhieni Derbyn a Meithrin Bore a letter to all reception class pupils and Morning Nursery

Trosglwyddo i’r Derbyn | Nursery to reception class transition

2018-19

Mabolgampau Meithrin & Derbyn

2017-18

Noson rhieni | Parents evening

Bore Coffi | Coffee Morning

Chwystrelliad Wrth-Ffliw Nazal Flu immunisation

Top