Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwrnodau HMS INSET Days 2021-22 .....04/01/2021.....19/07/2021....20/07/2021 ...(3 more TBC)

Blynyddoedd Cynnar | Early Years

Llythyr i Rhieni Derbyn a Meithrin Bore a letter to all reception class pupils and Morning Nursery

Trosglwyddo i’r Derbyn | Nursery to reception class transition

2018-19

Mabolgampau Meithrin & Derbyn

2017-18

Noson rhieni | Parents evening

Bore Coffi | Coffee Morning

Chwystrelliad Wrth-Ffliw Nazal Flu immunisation

Top