Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwrnodau HMS INSET Days 2020-21 .....16/07/2021....19/07/2021....20/07/2021

Bwydlen cinio / Lunch Menus

Cinio Ysgol | School Meals

 

Maen't yn newid y fwydlen yn rheolaidd,

Gallwch ffeindio'r fwydlen mwyaf diweddar ar y wefan canlynol:

 

Mae'r bwydleni isod ar gael i bob plentyn

Os oes alergedd bwyd gan eich plentyn gwelwch y lin isod am fwydlen addas:

 

If your child has any allergies / intolerance please see following link for specific menu's 

 

 

Top