Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Confirmed inset days 2021-22 .....22/10/21.....04.01.22

Bwydlen cinio / Lunch Menus

Cinio Ysgol | School Meals

 

Maen't yn newid y fwydlen yn rheolaidd,

Gallwch ffeindio'r fwydlen mwyaf diweddar ar y wefan canlynol:

 

 

Mae'r bwydleni isod ar gael i bob plentyn

Os oes alergedd bwyd gan eich plentyn gwelwch y lin isod am fwydlen addas:

 

If your child has any allergies / intolerance please see following link for specific menu's 

 

 

Top