Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Confirmed inset days 2021-22 .....27.06.2022.......22.07.2022

Ceisiadau Ysgol Uwchradd | Secondary School Admissions

Please see secondary admission letters below that have been sent to us from the Vale admissions team.

Please ensure that you apply for a place for your son/ daughter before Novembers deadline.

 

Applications for secondary admissions open on Friday 25th September 2020 .


for more information please use the councils website link below:

Gwelir ffurfleni cais ar gyfer lle yn ysgol uwchradd i'ch plentyn.
Sicrhewch eich bod yn neud cais erbyn dyddiad cau mis Tachwedd.


Mae ceisiadau yn agor ar ddydd Gwener 25ain o Fedi.

am rhagor o wybodaeth ewch i wefan y sir isod:

 

Top