Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Confirmed inset days 2021-22 .....27.06.2022.......22.07.2022

Clwb Brecwast | Breakfast Club

Cofrestru ar gyfer y clwb Brecwast

Registering for the Breakfast club

 

Sicrhewch eich bod wedi cofrestru ar gyfer wythnos nesaf wrth gwblhau'r wybodaeth ar y linc isod. Yn anffodus nid ydym yn prosesu ceisiadau newydd i'r clwb brecwast ar hyn o bryd.

 

 

Please ensure that your child is registered for next weeks Breakfast club by completing the form on the following link. We regret that we are not currently processing new applications for the breakfast club, but you have already applied please register your requirements on a weekly basis.

 

 

 

 

We are not currently processing applications but you are more than welcome to fill an application which will be processed as soon as possible.

 

Dydym ni ddim yn prosesu ffurfleni cais clwb brecwast ar hyn o bryd ond mae croeso i chi lenwi ffurflen a caiff ei brosesu cyn gynted a phosib.

Cofrestru Clwb Brecwast | Breakfast club registration

Top