Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Confirmed inset days 2021-22 .....27.06.2022.......22.07.2022

Clybiau Ysgol / School Clubs

Clybiau ar ôl ysgol tymor yma nes 16:30 os na nodir yn wahanol |This terms after school clubs until 16:30 unless stated otherwise.

Mae Clwb yr Urdd r gael i plant yn nosbarthiadau 1 + 2 y tymor yma, cofrestrwch ar y linc isod:

 

Urdd after school club is available to children in years 1 +2 this term, please register on the following link:

 

 

Top