Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwrnodau HMS INSET Days 2020-21 .....16/07/2021....19/07/2021....20/07/2021

Clybiau Ysgol / School Clubs

Clybiau ar ôl ysgol tymor yma nes 16:30 os na nodir yn wahanol |This terms after school clubs until 16:30 unless stated otherwise.

Yn anffodus ni allwn gynnig clybiau allgyrsiol ar hyn o bryd.

 

We regret that we are currently unable to offer extra curricular activities at the moment.

Top