Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwrnodau HMS INSET Days (2019-20) 06.01.2019, 26.02.2020, 03.04.2020,06.07.2020, 20.07.2020

Clybiau Ysgol / School Clubs

Clybiau ar ôl ysgol tymor yr Hâf nes 16:30 os na nodir yn wahanol | Summer term after school clubs until 16:30 unless stated otherwise.

Dydd Llun

Monday

Rygbi Tag I ferched Bl 3-6 (3.20-4.30)

Tag rugby for girls Yrs 3-6 (3.20-4.30)

Dydd Mawrth

Tuesday

Clwb yr Urdd plant Bl 3-6 (3.20-4.30) Rhaid cofrestru o flaen llaw.

Urdd Club (3.20-4.30) Children must be registered beforehand.

 

Dydd Iau

Thursday

Clwb TGCh Bl 3-6 (3.20-4.30)

IT Club for years 3-6 (3.20-4.30)

 

cofrestrwch ar y linc isod | Please register on the link below:

 

https://www.urdd4.org/rhieni/clybiauchwaraeon.a5w?id=5de2aa4d

 

Top