Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwrnodau HMS INSET Days (2019-20) - 02.09.2019 - 06.01.2020 - 26.02.2020 - 20.07.2020 - 1TBC

Clybiau Ysgol / School Clubs

Clybiau ar ôl ysgol tymor yr Hâf nes 16:30 os na nodir yn wahanol | Summer term after school clubs until 16:30 unless stated otherwise.

 

 

Dydd Llun / Monday

Clwb pel Rwyd Netball club  (at St Curig)

Dydd Mawrth/ Tuesday Clwb yr urdd Bl 3,4,5+6 | Urdd Club Yrs 3,4,5+6

cofrestrwch ar y linc isod | Please register on the link below:

 

https://www.urdd4.org/rhieni/clybiauchwaraeon.a5w?id=5de2aa4d

 

Top