Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwrnodau HMS INSET Days (2019-20) 03.04.2020,06.07.2020, 20.07.2020

Clybiau Ysgol / School Clubs

Clybiau ar ôl ysgol tymor yma nes 16:30 os na nodir yn wahanol |This terms after school clubs until 16:30 unless stated otherwise.

Dydd Llun

Monday

Clwb Celf Bl 3-6 (3.20-4.30)

Art Clubs Yrs 3-6 (3.20-4.30)

Dydd Mawrth

Tuesday

Clwb Technoleg Gwybodaeth 4,5+6

I.T Club Yrs 4,5+6

Dydd Mercher

Wednesday

Clwb yr Urdd plant Bl 1-3 (3.20-4.30) Rhaid cofrestru o flaen llaw.

cofrestrwch ar y ddolen isod.

Urdd Club Yrs 1-3 (3.20-4.30) Children must be registered beforehand.

Please register using the link below.

 

cofrestrwch ar y linc isod | Please register on the link below:

 

https://www.urdd4.org/rhieni/clybiauchwaraeon.a5w?id=5de2aa4d

 

Top