Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwrnodau HMS INSET Days 2021-22 .....04/01/2021.....19/07/2021....20/07/2021 ...(3 more TBC)

Clybiau Ysgol / School Clubs

Clybiau ar ôl ysgol tymor yma nes 16:30 os na nodir yn wahanol |This terms after school clubs until 16:30 unless stated otherwise.

Yn anffodus ni allwn gynnig clybiau allgyrsiol ar hyn o bryd.

 

We regret that we are currently unable to offer extra curricular activities at the moment.

Top