Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwrnodau HMS INSET Days (2019-20) 03.04.2020,06.07.2020, 20.07.2020

Derbyn Reception

Croeso i'r Dosbarth Derbyn  

Welcome to the Reception class!

 

 

smiley Newyddion cyffrous! Mae  @CPeniarth yn darparu mynediad i'r gyfres gyfan o lyfrau Tric a Chlic am ddim. I gychwyn darllen cofrestrwch gyfrif!

 

smiley The entire Tric a Chlic series of books is now FREE! To start reading sign up for an account! http://TricaChlic.cymru

Stori Waldo a'i We Wych

Still image for this video

Stori Lola'r Lindys Barus

Still image for this video

Stori Gêm Bêl-droed

Still image for this video

Everybody Worries by Jon Burgerman  smiley sad blushsurprise frown 

 

Elyfr am ddim Efallai bydd o gymorth i chi wrth drafod unrhyw ofidiau sydd gan eich plentyn am y sefyllfa bresennol. Cliciwch ar y ddolen isod.

Free ebook. May help to discuss any worries your child has about the current situation that we are all in. Click on the link below.

 

https://home.oxfordowl.co.uk/books/jon-burgerman-everybody-worries-free-ebook/

 

Sanau Newydd Sali

Still image for this video
Top