Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Confirmed inset days 2021-22 .....27.06.2022.......22.07.2022

Dosbarth 1

2018-19

Mabolgampau Meithrin & Derbyn

Parti Sali Mali

Parc Porthceri Park

2017-18

Wythnos Iach | Healthy week

Celf a Chrefft Eisteddfod yr Urdd Art and Crafft

Noson Rhieni | Parents Evening

Chwystrelliad Wrth-Ffliw Nazal Flu immunisation

Top