Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Confirmed inset days 2021-22 .....22/10/21.....04.01.22

Dosbarth 2

2019-20

Eisteddfod Ysgol | School Eisteddfod

2018-19

Parti Sali Mali

Parc Porthceri Park

2017-18

Wythnos Iach | Healthy week

Celf a Chrefft Eisteddfod yr Urdd Art and Crafft

Noson Rhieni | Parents Evening

Chwystrelliad Wrth-Ffliw Nazal Flu Immunisation

Top