Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwrnodau HMS INSET Days (2019-20) 06.01.2019, 26.02.2020, 03.04.2020,06.07.2020, 20.07.2020

Dosbarth 2

2018-19

Parti Sali Mali

Parc Porthceri Park

2017-18

Wythnos Iach | Healthy week

Celf a Chrefft Eisteddfod yr Urdd Art and Crafft

Noson Rhieni | Parents Evening

Chwystrelliad Wrth-Ffliw Nazal Flu Immunisation

Top