Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Confirmed inset days 2021-22 .....27.06.2022.......22.07.2022

Dosbarth 2

Transition information Yr2 to Yr 3 | Gwybodaeth pontio bl 2 i Fl 3

Heriau / Challenges 4/5/20

Aros amdana i teigr bach!

Still image for this video

Twn Siôn Bolgi

Still image for this video

Yn y glaw gyda Martha fach.

Still image for this video

Wwsh ar y brwsh

Still image for this video

Priodas y Ddau Fwgan Brain

Still image for this video

Sgarff Barti

Still image for this video

Swper syrpreis y cawr bach

Still image for this video

Ryan a’i helfa drysor

Still image for this video

Waldo a Dani

Still image for this video

Tŷ’r Môr ladron

Still image for this video

Ryan a’i esgidiau glaw gwych

Still image for this video

Y goeden bisgedi siocled

Still image for this video

Brig-ddyn

Still image for this video

Dim eto Jac!

Still image for this video

Deinasoriaid Difyr Dylan

Still image for this video

Alun yr arth a’r iâr fach yr haf.

Still image for this video

Tomi a’i ffrind newydd

Still image for this video

Ryan a’i wobr ben-blwydd

Still image for this video

Y teigr a ddaeth i de

Still image for this video

Deinosoriaid yn yr archfarchnad

Still image for this video

Blaidd wrth y drws

Still image for this video

Y fuwch wnaeth dodwy wy.

Still image for this video

Y pengwin oedd eisiau hedfan.

Still image for this video

Pobl y pants o’r gofod.

Still image for this video

Y ffermwr clyfar iawn

Still image for this video

Mostyn a Monstyr y Mwyar.

Still image for this video

Dyma fi! Dyma fi!

Still image for this video

Taw Tomos

Still image for this video

Cic Anferthol Jac

Still image for this video

Aaaaa Corryn

Still image for this video

Ifan Cyw Melyn

Still image for this video

Waldo yn ennill y dydd.

Still image for this video

Tomi mewn Trwbwl

Still image for this video

Y crochan hud

Still image for this video

Y Tri Mochyn Bach

Still image for this video

Elen Benfelen

Still image for this video

Yr iar fach goch

Still image for this video

Hugan fach goch

Still image for this video

Bath mawr coch

Still image for this video

Y clefyd pêl-droed

Still image for this video

Yr ych-a-feiliaid

Still image for this video

Pum munud arall?

Still image for this video

Y bachgen bach toes

Still image for this video

Croeso i Dudalen Dosbarth 2 Welcome to Class 2!

 

 

Book ideas | Syniadau llyfrau

Trosolwg Tymor | Term Overview

Top