Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Confirmed inset days 2021-22 .....27.06.2022.......22.07.2022

Dosbarth 3

2020-21

Pontio 2 i 3 | Transitioning Years 2 to 3

2019-20

Eisteddfod Ysgol | School Eisteddfod

2018-19

Trip Bl 3 Ffatri Ailgylchu Yr 3 trip Recycling plant

Prynu Llyfrau darllen dros y 'Dolig? Buying Welsh Reading books over Christmas?

2017-18

Wythnos Iach | Healthy week

Celf a Chrefft Eisteddfod yr Urdd Art and Crafft

Gwasanaeth Emyr James

Sioe Nadolig yr Adran Iau

Noson Rhieni | Parents Evening

Llythyr Sain Ffagan | St Fagans

Gwersyll Pel Droed yr Urdd / Urdd Half term Football Camp

Chwystrelliad Wrth-Ffliw Nazal Flu Immunisation

Top