Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Confirmed inset days 2021-22 .....27.06.2022.......22.07.2022

Dosbarth 4

2019-20

Eisteddfod Ysgol | School Eisteddfod

2018-19

Gwersi nofio Bl4 Swimming lessons

Pontio Bro Morgannwg Transition day

Prynu Llyfrau darllen dros y 'Dolig? Buying Welsh Reading books over Christmas?

2017-18

Wythnos Iach | Healthy week

Celf a Chrefft Eisteddfod yr Urdd Art and Crafft

Gwasanaeth Emyr James

Sioe Nadolig yr Ardran Iau

Noson Rhieni | Parents Evening

Gwersyll Pel Droed yr Urdd / Urdd Half term Football Camp

Taith Bl 4 i Gastell Caerdydd Yr 4 trip to Cardiff Castle

Chwystrelliad Wrth-Ffliw Nazal Flu Immunisation

Top