Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwrnodau HMS INSET Days 2020-21 .....16/07/2021....19/07/2021....20/07/2021

Dosbarth 5

2020-21

Llythyr Dosbarth 5 Google Meet

2019-20

Eisteddfod Ysgol | School Eisteddfod

Amserlen Llangrannog Timetable

2018-19

Llundain London 10.07.19

Prynu Llyfrau darllen dros y 'Dolig? Buying Welsh Reading books over Christmas?

2017-18

Taith Llundain | London Trip

Wythnos Iach | Healthy week

Celf a Chrefft Eisteddfod yr Urdd Art and Crafft

Gwasanaeth Emyr James

Sioe Nadolig yr Ardran Iau

Llangrannog

Llythyr Sain Ffagan | St Fagans

Gwersyll Pel Droed yr Urdd / Urdd Half term Football Camp

Top