Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Confirmed inset days 2021-22 .....27.06.2022.......22.07.2022

Dosbarth 6

2021-22

2020-21
2019-20

Trefniadau diwedd flwyddyn | End of year arrangements

Ffarwelio | Farewell letter

Pontio Bro Morgannwg | Bro Morgannwg Transition

Pontio YGBM | Transition YGBM

Eisteddfod Ysgol | School Eisteddfod

2018-19

Dyddiadau pwysig Tymor yr Haf | Summer term dates

Newid i ddyddiad Gwasanaeth Bl6 | Change of date for the Yr 6 Assembly

Prynu Llyfrau darllen dros y 'Dolig? Buying Welsh Reading books over Christmas?

2017-18

Wythnos olaf Bl 6 | Yr 6 last week in school

Taith Llundain | London Trip

Wythnos Iach | Healthy week

Celf a Chrefft Eisteddfod yr Urdd Art and Crafft

Gwasanaeth Emyr James

Abernant

Taith Stadiwm | Stadium Tour

Noson Rhieni | Parents Evening

Gwersyll Pel Droed yr Urdd / Urdd Half term Football Camp

Top