Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwrnodau HMS INSET Days (2019-20) - 02.09.2019 - 06.01.2020 - 26.02.2020 - 20.07.2020 - 1TBC

Dosbarth 6

2018-19

Dyddiadau pwysig Tymor yr Haf | Summer term dates

Newid i ddyddiad Gwasanaeth Bl6 | Change of date for the Yr 6 Assembly

Prynu Llyfrau darllen dros y 'Dolig? Buying Welsh Reading books over Christmas?

2017-18

Wythnos olaf Bl 6 | Yr 6 last week in school

Taith Llundain | London Trip

Wythnos Iach | Healthy week

Celf a Chrefft Eisteddfod yr Urdd Art and Crafft

Gwasanaeth Emyr James

Abernant

Taith Stadiwm | Stadium Tour

Noson Rhieni | Parents Evening

Gwersyll Pel Droed yr Urdd / Urdd Half term Football Camp

Top