Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Confirmed inset days 2021-22 .....27.06.2022.......22.07.2022

Erasmus+

Erasmws 2019 - 2021

“Pa mor iachus ydych chi?” yw enw ein prosiect Erasmws rhwng Twrci, Sbaen, Lloegr, Yr Eidal a ni!

Bwriad y prosiect yw codi ymwybyddiaeth a datblygu dealltwriaeth wrth fyw’n iach a fydd yn cynnwys ein disgyblion, plant a rhieni. Bydd y prosiect yn cynnwys ymweliadau, gweithgareddau a rhannu gwybodaeth rhwng y gwledydd.

Bwriad y prosiect yw:

 • Sicrhau cynhwysiad cymdeithasol.
 • Gwella cyfathrebu cymdeithasol, sgiliau ymchwilio a sgiliau meddwl.
 • Dysgu o ddiwylliannau eraill am amrywiaeth ac etifeddiaeth.
 • Cynyddu arferion iachus ymhlith ein cymuned.
 • Hybu dinasyddion cyfrifol.
 • Gweithio ar gynaliadwyedd amgylcheddol.
 • Gwella llesiant emosiynol staff a phlant.

 

"How healthy are You?" is a project between Turkey, England, Spain, Wales and Italy. It aims to develop healthy living for children, parents and staff.  It will involve student and professional visits along with information sharing between countries.

Our aim for the project are as follows:

 • Ensuring social inclusion.
 • Improving social communication, investigation and critical thinking skills.
 • Learn from other cultures for diversity and heritage.
 • Increase healthy habits amongst our educative community.
 • Create responsible citizens.
 • Working on environmental sustainability.
 • Improve emotional wellbeing for children and staff.

 

Ein ymweliad i Tarsws, Twrci - Hydref 2019 / Our visit to Tarsus, Turkey - October 2019

Top