Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwrnodau HMS INSET Days (2019-20) 03.04.2020,06.07.2020, 20.07.2020

Gofal HWB | HUB Childcare

Dychwelyd i'r ysgol + HWB | Returning to school and HUB

Defnyddiwch y linc isod i bwcio lle yn yr HWB.

 

Mae llyfrau yn cau am 4yh bob dydd Iau ar gyfer yr wythnos ganlynol.

 

Mae'r ddarpariaeth yma ond ar gael i plant sydd wedi cael mynediad i'r HWB yn ysgol Bro Morgannwg ac i rhai sydd a rhieni yn gweithio mewn ysgol.

 

Please use the link sent to you via text to book a place in the Childcare HUB or contact the school office if you have not received the link.

 

A space must be booked by 4pm on Thursday for the following week.

 

This provision is only open to those who have accessed childcare during the past weeks at Ysgol Bro Morgannwg and children of education staff.

 

 

Top