Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Confirmed inset days 2021-22 .....27.06.2022.......22.07.2022

Gwersi Offerynnol | Musical instrument lessons

Am rhagor o wybodaeth neu er mwyn cael archebu gwersi i'ch plentyn defnyddiwch y ddolen i wefan Ysgol Gerddoriaeth Morgannwg:

 

For more information of to book tuition for your child please click on the link to Glamorgan music school's website below: 

Cylchlythyr GMS | GMS newsletter

Top