Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Confirmed inset days 2021-22 .....27.06.2022.......22.07.2022

Llogi | Lettings

Llogi Cyfleusterau'r ysgol | Hire of school facilities

Mae'r neuadd a ystafelloedd dosbarth ar gael i'w llogi tu allan i oriau ysgol. Am rhagor o fanylion cwblhewch y ffurflen isod. The school hall and classrooms are available to hire outside school hours. For more information please complete the enquiry form below.

Top