Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwrnodau HMS INSET Days 2020-21 .....16/07/2021....19/07/2021....20/07/2021

Llogi | Lettings

Llogi Cyfleusterau'r ysgol | Hire of school facilities

Mae'r neuadd a ystafelloedd dosbarth ar gael i'w llogi tu allan i oriau ysgol. Am rhagor o fanylion cwblhewch y ffurflen isod. The school hall and classrooms are available to hire outside school hours. For more information please complete the inquiry form below.

Top