Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Confirmed inset days 2021-22 .....22/10/21.....04.01.22

Polisiau | Policy's

Mae Polisiiau yn ymdrin â bob agwedd o fywyd ysgol. Gwelir rhai o'm polisiiau mwyaf pwysig isod, os hoffech ragor o wybodaeth neu rywbeth sydd ddim ar gael ar y wefan cysylltwch â'r swyddfa.

 

School policies cover every aspect of school life. Below are some of our most important policies for your reference. If you want to know our policy on something that is not listed, please ask the school office.

Top