Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Confirmed inset days 2021-22 .....27.06.2022.......22.07.2022

Pwy yw pwy? / Who's Who?

Pennaeth - Head Teacher

Mrs Rhian Andrew

 

Dirprwy Bennaeth - Deputy Headteacher

Mr Rob Kenyon

 

Athrawes y Feithrin - Nursery Teacher

Mrs Delyth Jones

 

Cymhorthydd y Feithrin - Nursery Teaching Assistants

Mrs Sarah Hinsley

 

Athrawes y Derbyn - Reception Teacher

Miss Alice Liney

 

Cymhorthydd y Derbyn - Reception Teaching Assistants

Miss Victoria Bumford

 

Athrawes Dosbarth 1 - Class 1 Teacher

Mrs Rhian Edwards

 

Cymhorthydd Dosbarth 1 - Class 1 Teaching assistant

Miss Liz Shackell

 

Athro Dosbarth 2 - Class 2 Teacher 

Mr Steffan Elis

 

Cymhorthydd Dosbarth 2 - Class 2 Teaching assistant

Miss Kate Holmes

 

Athrawes Dosbarth 3 - Class 3 Teacher

Mrs Sarah Davies

 

Athro Dosbarth 4 - Class 4 Teacher

Miss Ffion Williams

 

Cymhorthydd Dosbarthiadau 3+4  - Classes 3+4 Teaching assistant

Mrs Kimberley Parry + Mr Morgan Long

 

Athrawes Dosbarth 5 - Class 5 Teacher

Mr Dan Roberts

 

Athro Dosbarth 6 - Class 6 Teacher

Mr Robert Kenyon

 

Athrawes CPA | PPA Teacher

Mrs Delwen Williams

 

Cymhorthydd Dosbarthiadau 5+6  - Classes 5+6 Teaching assistant

Mrs Helen Evans

 

Uwch Gymorthyddion | Higher Lever Teaching Assistants

Mrs Luanne Helm, Mrs Sian Roberts

 

Rheolwr Busnes |School Business Manager

Mr Mathew Rees

 

Menywod Cinio - Midday Supervisors

Mrs Caesar, Miss Charlotte Evans, Mrs Morgan

 

Clwb Brecwast - Breakfast club

Mrs Hinsley, Mrs Morgan, Mrs Roberts

 

Gofalwr - Caretaker

Mr Jason Lambert

Top