Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Confirmed inset days 2021-22 .....22/10/21.....04.01.22

Pwy yw pwy? / Who's Who?

Pennaeth - Head Teacher

Mrs Rhian Andrew

 

Dirprwy Bennaeth - Deputy Headteacher

Mr Rob Kenyon

 

Athrawes y Feithrin - Nursery Teacher

Mrs Delwen Williams

 

Cymhorthydd y Feithrin - Nursery Teaching Assistants

Mrs Nicola Whitmarsh- Knight

 

Athrawes y Derbyn - Reception Teacher

Mrs Delyth Jones

 

Cymhorthydd y Derbyn - Reception Teaching Assistants

Mrs Kimberley Parry

 

Athrawes Dosbarth 1 - Class 1 Teacher

Miss Alice Liney

 

Cymhorthydd Dosbarth 1 - Class 1 Teaching assistant

Miss Victoria Bumford

 

Athro Dosbarth 2 - Class 2 Teacher

Mr Steffan Elis

 

Cymhorthydd Dosbarth 2 - Class 2 Teaching assistant

Miss Kate Holmes

 

Athrawes Dosbarth 3 - Class 3 Teacher

Mrs Sarah Davies

 

Athro Dosbarth 4 - Class 4 Teacher

Mr Geraint Passmore

 

Cymhorthydd Dosbarthiadau 3+4  - Classes 3+4 Teaching assistant

Mrs Jodie Dawe

 

Athrawes Dosbarth 5 - Class 5 Teacher

Mr Geraint Passmore

 

Athro Dosbarth 6 - Class 6 Teacher

Mr Robert Kenyon

 

Athrawes CPA | PPA Teacher

Mrs Rhian Edwards

 

Cymhorthydd Dosbarthiadau 5+6  - Classes 5+6 Teaching assistant

Mrs Helen Evans

 

Uwch Gymorthyddion | Higher Lever Teaching Assistants

Mrs Luanne Helm, Mrs Sian Roberts

 

Rheolwr Busnes |School Business Manager

Mr Mathew Rees

 

Menywod Cinio - Midday Supervisors

Mrs Brown, Mrs Hinsley, Mrs Morgan

 

Clwb Brecwast - Breakfast club

Mrs Hinsley, Mrs Morgan, Mrs Roberts

 

Gofalwr - Caretaker

Mr Jason Lambert

Top