Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Diwrnodau HMS INSET Days (2019-20) 03.04.2020,06.07.2020, 20.07.2020

Pwy yw pwy? / Who's Who?

Pennaeth - Head Teacher

Mrs Rhian Andrew

 

Dirprwy Bennaeth - Deputy Headteacher

Mrs Helen Scully

 

Athrawes y Feithrin - Nursery Teacher

Mrs Delwen Williams

 

Cymorthyddion y Feithrin - Nursery Teaching Assisstants

Mrs Nicola Whitmarsh- Knight, Mrs Helen Evans.

 

Athrawes y Derbyn - Reception Teacher

Mrs Delyth Jones

 

Cymorthyddion y Derbyn - Reception Teaching Assistants

Miss Kate Holmes

 

Athrawes Blwyddyn 1 - Year 1 Teacher

Miss Alice Liney

 

Cymhorthydd Blwyddyn 1 - Year 1 Teaching assistant

Mrs Kimberley Parry

 

Athrawes Blwyddyn 2 - Year 2 Teacher

Mrs Sarah Davies

 

Cymhorthydd Blwyddyn 2 - Year 2 Teaching assistant

Miss Victoria Bumford

 

Athrawes Blwyddyn 3 - Year 3 Teacher

Miss Rebecca Stillman

 

Athrawes Blwyddyn 4 - Year 4 Teacher

Miss Ffion Williams

 

Athrawes Blwyddyn 5 - Year 5 Teacher

Mrs Rhian Edwards

 

Athro Blwyddyn 6 - Year 6 Teacher

Mr Robert Kenyon

 

Uwch Gymorthyddion | Higher Lever Teaching Assistants

Mrs Luanne Helm, Mrs Sian Roberts

 

Uwch Weinyddwr -Senior Administrator

Mr Rees

 

Menywod Cinio - Midday Supervisors

Mrs Brown, Mrs Hinsley, Mrs Morgan

 

Clwb Brecwast - Breakfast club

Mrs Hinsley, Mrs Brown, Mrs Morgan, Mrs Whitmarsh knight, Mrs Roberts

Top